Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplan her: Kommuneplantillæg 16 

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.