Borgerinddragelse

Lokalplanen var udsendt i offentlig høring fra den 2. april til den 28. maj 2014. Der indkom to høringssvar. Det ene høringssvar tilkendegav ikke at have indsigelser mod planen, mens det andet høringssvar fra Vejdirektoratet, indebar en tilretning af planforslaget ved endelig vedtagelse, således at lokalplanafgrænsningen indsnævredes til ikke at omfatte delareal ved rampetilkørsel ved motorvejen.