Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Lokalplanområde

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Område og matrikelkort

Kortbilag 5

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Kortbilag 6

Kortbilag 6 - Trafik- og vejadgang