Miljøvurdering

Der er fortaget en miljøscreening ifm. lokalplanen. Miljøscreeningen kan ses her