Kortbilag 1

Kortbilag 1. Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3

Kortbilag 3 - Matrikelkort

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Anvendelsesplan

Kortbilag 5

Kortbilag 5 - Bevaringsforhold

Kortbilag 6

Kortbilag 6 - Bygninger med bevaringshensyn