Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort 

Kortbilag 3

Kortbilag 3- Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Område- og Matrikelkort

Kortbilag 5

Kortbilag 5 - Anvendelseskort