Kommuneplantillæg

Der er ikke udarbejdet kommuneplantillæg, da lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme 10.B04, som tillader åben/lav og tæt/lav på maksimalt to etager. Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021 angiver at området er udlagt til ”boligformål”. Således er lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.