Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - luftfoto

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3 - Illustrationsplan 

 

Kortbilag 4 - Område og matrikelkort

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Kortbilag 6 - delområder og udstykninger

Kortbilag 7 - Elementer med betydning for bilag IV-arter

Kortbilag 8 - Eksisterende beplantning

Kortbilag 9 - farveskala

Kortbilag 10 - Originale tegninger

Kortbilag 11 - Facader og snit