Miljøvurdering

Det er efter gennemført miljøscreening af området, besluttet at der ikke er behov for at gennemføre yderligere miljøvurdering af området.
Screeningsskemaet kan læses her: Miljøscreening lokalplan 3.81 og kommuneplantillæg nr. 42.