Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3


Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 5


Kortbilag 5 - Anvendelsesplan