Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et nyt kommuneplantillæg for området, som du kan læse her: Kommuneplantillæg nr. 4

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.