Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplanen her: Kommuneplantillæg nr. 4

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.