Kommuneplantillæg

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 3.81, samt nabolokalplanen 3.80 udarbejdes et kommuneplantillæg.
Tillægget udlægger en ny boligramme, der udfylder et hul mellem to eksisterende boligrammer.
Kommuneplantillægget kan findes her.