Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

kort_1.pdf (144.1 KB)

Kortbilag 2 - Bindingskort

kort_2.pdf (299.1 KB)


Kortbilag 3 - Illustrationsplan

kort_3.pdf (245.3 KB)

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

kort_4.pdf (236.6 KB)

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

kort_5.pdf (242.6 KB)