Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 2A - Skovbyggelinjer

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Område og matrikelkort

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Bilag 6 - Farvekort

Bilag 7 - Snittegning af veje og stier

Kortbilag 8 - Beplantningsplan