Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

kort1.pdf (260.9 KB)

Kortbilag 2 - Bindingskort

kort2.pdf (142.4 KB)

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 3 - Område- og matrikelkort

kort3.pdf (64 KB)

Kortbilag 4 - Anvendelsesplan

kort4.pdf (74.9 KB)