Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene lavet screening for miljøvurdering. Se screening for miljøvurdering her.