Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Luftfoto

Kortbilag 2

Bindingskort

Kortbilag 3

Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Område- og matrikelkort

Kortbilag 5

Anvendelsesplan

Kortbilag 6

Regnvandshåndtering og terrænplan