Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

 

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 5A - Anvendelsesplan

Kortbilag 5B - Anvendelsesplan 

Kortbilag 6 - Terræn

Kortbilag 7 - Veje, parkering og stier

Bilag 8 - Farvekort

Kortbilag 9 - Beplantningsplan

 

Kortbilag 10A - Egnede områder til nedsivning

Kortbilag 10B - Lokal afledning af regnvand

Bilag 11A-E - Princip opstalter

Bilag 12 - Illustrationer for bestemmelser vedr. hegn