Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af byrådets ønske om, at muliggøre en udvidelse af Abildgården, Specialcenter Holbæk. Det er ønsket at etablere et nyt, tidssvarende specialcenter med boliger til handicappede. Boligerne opføres som almene boliger. De nye boliger opføres som erstatningsboliger for de eksisterende boliger på Abildgården. Der ud over giver lokalplanen mulighed for at opføre et aktivitetscenter og fire almene familieboliger på området. Familieboligerne er tiltænkt familier med et handicappet familiemedlem.

Den eksisterende bebyggelse ombygges i forbindelse med realisering af lokalplanen til at huse service- og fællesfaciliteter. Der etableres rekreative grønne områder for stedets beboere omkring boligerne. Lokalplanen udlægger området til boligformål og viderefører den anvendelse, som er i dag.

Formål

Lokalplanens formål er at:

  • muliggøre etablering af boliger til handicappede og aktivitetscenter i forbindelse med det eksisterende Specialcenter Holbæk.
  • sikre grønne rekreative faciliteter og beplantning.
  • fastsætte bestemmelser for parkeringsareal og adgangsforhold.