Lokalplanens gennemførelse

Arealet er ejet af Holbæk Kommune.
Delområde I må ikke udstykkes yderligere.
Delområde II må udstykkes efter bestemmelserne i § 5.2.1.