Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide det eksisterende biogasanlæg ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg. Denne lokalplan er således udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at muliggøre det ansøgte anlæg i tilknytning til affaldshåndteringsanlægget. For at fremtidssikre planlægningen muliggør lokalplanen etablering af et biogasanlæg, der er større end det ansøgte.
Lokalplanen omfatter hele området til affaldshåndteringsanlæg, fordi planlægningen for et biogasanlæg nødvendiggør en væsentlig ændring af udlæggene til deponeringsanlæg (jord- og affaldsdeponi) i området.
I tilknytning til lokalplanforslaget er der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 3, en miljøvurdering af de to planforslag samt en VVM-redegørelse af det ansøgte biogasanlæg.

Formål

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et affaldshåndteringsanlæg, herunder biogasanlæg og losseplads (jord- og affaldsdeponi). Biogasanlægget kan omfatte biogasproduktion fra alle former for organisk materiale, herunder anlæg til biogasproduktion, anlæg til komprimering og opgradering af biogas samt komposteringsanlæg. Lokalplanen sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området.
Ovenstående er med til at understøtte Holbæk Byråds ønsker om fortsat at arbejde med bæredygtig udvikling i kommunen.
Lokalplanen muliggør, at der etableres jord- og affaldsdeponi i området i op til 30 m. Muligheden er fastlagt med udgangspunkt i de 2 tidligere gældende lokalplaner for området, der også muliggør jord- og affaldsdeponi i op til 30 m. i området.