Baggrund

Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejer af ejendommen, som ønsker at opføre en ny bygning til værelseudlejning til brug for hesteherregårdspensionen.

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny bygning til gæsteværelser og sikre at denne bygning indpasses i den eksisterende bygningsstruktur og arkitektur.

Herudover har lokalplanen til formål at sikre en bevaring af det eksisterende kulturmiljø på ejendommen.