Borgerinddragelse

Planforslaget var i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2016 til den 17. juli 2016. Høringsperioden blev forlænget til den 23. august 2016.
Der indkom ikke høringssvar i høringsperioden