Lokalplanområdet

Planområdet afgrænses som vist på bilag 2 og omfatter matr. nr. 1a og 1an, Agersvold Hovedgård, Hjembæk Sogn. Området er beliggende i tilknytning til Stokkebjerg skov ved den nordøstlige afgrænsning af skoven.

Det omgivende landskab er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Området er terrænmæssigt ensartet herregårdslandskab med husmandsbebyggelser og mindre gårde.

Det samlede areal af lokalplanområdet er på ca. 76.000 m2 eller lidt over 7,5 ha. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig, gæsteværelser, stald, festsal, depot, garage, orangeri, varmecentral, administration, rytterfaciliteter, ridehal mm. Hovedbygningen er ved tinglyst dokument af 02.04.1984 underlagt bygningsfredning.

Området trafikforsynes fra Aggersvoldvej og Tornbrinken.