Baggrund

Der udarbejdes normalt ikke lokalplan og kommuneplantillæg for en bålhytte, men i dette tilfælde vil der kun kunne opnås en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten, såfremt bålhytten er omfattet af en lokalplan. Der udarbejdes således lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for at opnå denne dispensation.

På billedet ses bålpladsen, hvor bålhytten ønskes placeret.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en bålhytte i tilknytning til den børneinstitution, der i dag har til huse på halvøen. Bålhytten skal placeres i tilknytning til den eksisterende bygning og inden for institutionens have.

Bålhytten som den ønskes etableret.