Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på ca. 40 m² og er beliggende på halvøen Munkholm, matr. nr. 1bi, Eriksholm Hgd., Ågerup. Øen er karakteriseret ved skov, og inde i skoven ligger en ældre bolig, som i dag anvendes til børneinstitution. Bålhytten skal placeres i tilknytning til den eksisterende bygning. Tilkørsel til børneinstitutionen sker via en grusvej, der tilgås i øens sydligste del tæt på Munkholmbroen. Munkholm ligger i landzone, og halvøen såvel som arealet for placeringen af bålhytten skal fastholdes i landzone.

Skoven og den øvrige bevoksning er tæt omkring ejendommen. Bålhytten ligger tæt på eksisterende bebyggelse og vil ikke være synlig fra kysten. Der skal ikke fældes træer eller ændres på eksisterende beplantning for at etablere bålhytten.

Den røde prik angiver ca. bålhyttens placering - se nærmere i lokalplanens kortbilag.