Energi og forsyning

Da der udelukkende planlægges for en bålhytte sker der ingen tilkobling til hverken privat eller kollektiv energiforsyning.

Regn- og spildevand

Da der udelukkende er tale om planlægning for etablering af en bålhytte sker der ingen tilslutning til hverken regn- eller spildevandssystemet.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende regulativer for Holbæk Kommune.