Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter bålhytten vil få. Derimod medfører lokal­planen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår projektet realiseres.

Lokalplanens gennemførsel afhænger af dispensation fra Kystdirektoratet - se nærmere under lokalplanens afsnit om tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.