Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1bi, Eriksholm Hgd., Ågerup

Dokument lyst den 16.11.1938 nr. 2808 om fredskov. mv. vedr. 1F, 1AT Eriksholm.
Fredskovsdeklaration. Deklarationen berører lokalplanområdet og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til placering af bålhytten indenfor fredskovsarealet.

Dokument lyst den 02.02. 1955 nr. 395 om fredskov mv. Vedr. 1F Eriksholm.
Fredskovsdeklaration. Deklarationen berører lokalplanområdet og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til placering af bålhytten indenfor fredskovsarealet.

Dokument lyst den 05.10. 1955 nr. 4197 om fredning.
Fredningsdeklaration om kyststrækningen langs Tempelkrogen og Bramnæsbugten. Servitutten berører lokalplanområdet og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Fredningsnævnet og Danmarksnaturfredningsforening.

Dokument lyst den 22.09. 1961 nr. 6705 om adgangsbegrænsning mv. Vedr. 1F Eriksholm.
Servitut om adgangsforhold fra Holbæk til Munkholmbroen. Servitutten berører ikke lokalplanområdet og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 08.10. 1969 nr. 13251 om byggelinjer mv. Vedr. 1F Eriksholm.
Servitut om byggelinjer langs Munkholmvej. Servitutten berører ikke lokalplanområdet og skal respekteres.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.