Baggrund

Holbæk Kommune har udarbejdet kommune- og lokalplanlægning for et besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø. Udarbejdelse er sket på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde for en fastholdelse af ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan, fastholdelse af den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området, samt ønske fra grundejer om etablering af en ny større udhusbygning.

Formål

Området ved Maglesø er et af kommunens vigtigste udflugtsmål. Formålet med planlægningen er at sikre, at der også fremadrettet er offentlig adgang til området i form af offentlig parkeringsplads og offentlig stiadgang. Endvidere skal planen sikre, at den eksisterende ejendom, der har huset traktørsted gennem en årrække, også fremadrettet vil have en anvendelse til restaurant, café o. lign., der kan medvirke til at understøtte stedet som udflugtsmål. Endelig gives med planen mulighed for etablering af en ny udhusbygning, med en placering friholdt af den eksisterende fredning af arealerne og med en begrænset visuel indvirkning på området. Udhusbygningen kan rumme staldbokse for et mindre antal dyr, garagefunktioner m.v.