Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 var udsendt i offentlig høring fra den 7.2.2019 til den 4.4.2019. Indkomne høringssvar og den administrative behandling heraf blev forelagt ved den endelige politiske behandling af planforslagene. Indkomne høringssvar og behandlingen heraf kan ses i boksen til højre.

Forud for den offentlige høring var planforslagene i offentlig fordebat i henhold til Planlovens § 23c.

Behandling af høringssvar

Skema med indkomne høringssvar i den offentlige høringsperiode kan ses her: Skema med høringssvar