Lokalplanområdet

Planområdet omfatter Maglesø, med omkringliggende stiforløb, samt eksisterende parkeringsplads ved Maglesøvej og bygningerne øst herfor, indeholdende traktørstedet. Området udgør et areal på ca. 20 ha, hvoraf ca. 16,7 ha udgøres af selve Maglesø. Ankomst til området sker ad Maglesøvej, hvor der i dag er et parkeringsareal, der benyttes af offentligheden. Fra p-pladsen er der adgang til Maglesø, dels af trappeforbindelse umiddelbart syd for p-pladsen, samt ad stiforløb på tværs af terrænet til stiforløb, der løber hele vejen rundt om søen. Den eksisterende ejendom, Maglesøvej 6, har hidtil indeholdt et traktørsted i stueplan, med tilhørende terrasse til udeservering, samt en privat boligenhed på 1. sal af bygningen.
Landskabet omkring Maglesø er noget ganske særligt, og stedet har gennem en årrække været et yndet udflugtsmål netop på grund af sin natur. Arealerne er omfattet af gældende landskabsfredning. Området er en del af delområde 30 i landskabsplanen, hvorom der bl.a. anføres, at området er præget af et kompakt højdedrag, der fremstår som et karakteristisk dødislandskab skabt af dødishuller og issøbakker. Terrænet er som følge af de geologiske former, dramatisk og storbakket, med mange stejle skrænter.


Luftfoto af lokalplanområdet

 

Kig ud over søen og landskabet