Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privat ejet. Parallelt med udarbejdelse af nærværende lokalplan er igangsat proces med henblik på kommunal overtagelse af parkeringspladsen og den offentlige sti fra parkeringsplads til søen. Lokalplanen vil kunne danne grundlag for ekspropriation til virkeliggørelse af planens bestemmelser om sti og parkeringsarealer, hvis de almindelige betingelser for ekspropriation er opfyldt.