Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.

Følgende servitutter er lyst på ejendommene matr. nr. 4c, 9I, 11a, 11b og 12b, Igelsø By, Kvanløse
Dokument lyst den 12.05.1921 nr. 908429-21 om vej
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.Dokument lyst den 05.11.1960 nr. 7048-21 om fredning Vedr. 4C, 9I, 11A, 14,15
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Dokument lyst den 03.08.1962 nr. 5388-21 vedrørende fredning 9I
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Dokument lyst den 17.11.1966 nr. 10952-21 vedrørende forsynings-/afløbsledninger mv Vedr. 9 I
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.
Afstand på 2 m til ledningsmidte skal respekteres.

Dokument lyst den 10.06.1994 nr. 22818-21 om færdselsret
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Dokument lyst den 23.12.1920 nr. 910667-21 Dok om færdselsret mv Vedr. 11A
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Dokument lyst den 11.02.1974 nr. 2844-21 Dok om fredning
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Dokument lyst den 13.05.1992 nr. 8269-21 Dok om færdselsret mv Vedr. 4C
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.

Derudover forefindes en række servitutter, lyst på hovedejendommene inden for lokalplanområdet, der vedrører forhold og matrikler beliggende uden for lokalplanområdet
Herunder bl.a.:
Dokument lyst den 18.11.1966 nr. 10998-21 om fredning, Vedr 9A
Dokument lyst den 11.08.1892 nr. 908430-21 om fredning, Vedr 20B
Dokument lyst den 23.12.1920 nr. 908431-2 om vej mv, Vedr 20B
Dokument lyst den 26.05.1921 nr. 908433-21 om vej mv. Vedr. 14B
Dokument lyst den 02.06.1921 nr. 908432-21 om vej mv.
Dokument lyst den 19.04.1928 nr. 908434-21 om vej mv. Vedr. 14B
m.fl.