Borgerinddragelse

I forbindelse med SAVE-registreringen i området er beboerne på forhånd varslet om arbejdet der vil pågå.

Lokalforum Holbæk By er orienteret i forbindelse med opstart af lokalplanlægningen.

Der er afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode på 8 uger. Det foregik d. 20 september på Holbæk Bibliotek. Du kan læse notatet fra mødet her.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget xx høringssvar i høringsperioden.
De indkomne høringssvar blev offentliggjort ved den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse.
Her kan du se behandlingen af høringssvarene og hente dem som pdf.

Behandling af indkomne høringssvar