Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
Bevaringsaspekterne i lokalplanen sikrer en bæredygtig tilgang til den eksisterende bygningsmasse.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ved at værne om det traditionelle håndværk, lægger lokalplanen op til at der bygges med fremtidsperspektiv og på en langtidsholdbar måde. Hvilket over tid vil være ressourcebesparende.

Transport

Lokalplanen ligger indenfor rimelig afstand til offentlige transportmuligheder.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Da lokalplanen er af bevarende karakter og området på tidspunktet for udarbejdelse er næsten fuldt udbygget, vil den ikke medføre væsentlige ændringer på naturforhold. Der er ikke særlige naturforhold i området.

Sundhed og trivsel

Området ligger indenfor rimelig afstand til offentlig transport. Mod nord grænser det op til Slåenstien, en rekreativ forbindelse til/fra byen.