Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen vedtages endeligt af byrådet. Ved lokalplanens vedtagelse aflyses lokalplan 3.07. Ved vedtagelse aflyses også lokalplan 1 for de berørte matrikler indenfor området dækket af lokalplan 3.52.