Servitutter

Den hidtil gældende lokalplan 3.07 vedtaget 17. aug. 1992 aflyses ved vedtagelsen af lokalplan 3.52.
Lokalplan 1 vedtaget 18. januar 1978 aflyses for matrikel 17v, 17aø, 17bc, 17bd, 19e, 19fu, 19ø, 19fs, 19ch, 19ck, 19ap, 19fv og 36f. Planens vigtigste bestemmelser indskrives i lokalplan 3.52.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en vejledende servitutundersøgelse.
Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Der er enkelte steder tinglyst en forsynings-/afløbsledninger i området. Lokalplanen aflyser ikke servitutter vedr. ledningsføring, færdselsret og vejadgang. Lokalplanen aflyser heller ikke servitutter vedr. økonomiske aftaler, vedligeholdelse og vejafgift. Da disse ikke vurderes til at være uforenelige med lokalplan 3.52.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det samme gælder servitutter, hvor senere lovgivning overflødiggør servituttens bestemmelser.

Ejer- og rådighedshaver har forpligtelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Af servitutundersøgelsen fremgår det, at:

23. dec. 1912:
Der er på flere matrikler i området tinglyst en deklaration, beskrevet som: dok. om bebyggelse, benyttelse mv., eller som: dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.
Deklarationerne er lyst på følgende matrikler, og omtales i lokalplanens redegørelse: 18e, 18o, 18ac, 18ap, 18ae, 18ab, 19cp, 18as, 19n, 18ar, 18a, 19l, 18an, 18am, 18al, 19h, 19bb, 19bd, 18aq, 19ag, 18t, 19di, 19dh, 19dg, 19df, 18af, 19de, 18y, 18z, 19d, 18q, 18ak, 18p, 18n, 18bn, 18bm, 18r, 18l, 17ab, 17bd, 17aæ, 17bc, 17aø, 17v, 19e, 19ba, 19ev, 19ap, 19y, 19bv, 19cc, 19cd, 19cm, 19dp, 19du, 19ed, 19dæ, 19dx, 19dø, 19dz, 19et, 19ef, 19es, 19eg, 19ee, 19ea, 19er, 19eq, 19dy, 19ep, 19eo, 19ec, 19bu, 19bø, 19cb, 19cl, 19cæ, 19cø, 19cs, 19dq, 19dr, 19en, 19ds, 19em, 19cx, 19el, 19cz, 19ek, 19dk, 19eh, 19dl, 19ei, 19dm, 19dv, 19dn, 19cr, 19by, 19eu, 19cq, 19fv, 19ck, 19dt, 19cf, 19ch, 18x, 19an, 19aq, 19da, 19cn, 19db, 19cg, 19ar, 19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø, 19bm, 19bz, 19bi, 19ce, 19bk, 19bt, 19bs, 19br, 19bæ, 19bq, 19bp, 19bo, 19bn, 19bh, 19ct, 19dc. De vigtigste dele af denne deklaration er indskrevet som ekstraktafskrift og senere tinglyst på matriklerne sammen med et betinget skøde.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

17. sep. 1949 - servitut nr. 2858 lyst på matrikel: 18e og 18o.
Lyst samme dato og med umiddelbart samme indhold er servitut nr. 2860 lyst på matrikel 18ae, nr. 2859 på matrikel 18f og nr. 2861 på matrikel 18ac. Servitutterne omhandler, at ejer er indforstået med at der kan etableres benzintankanlæg på matrikel 17b Holbæk Markjorder.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

24. aug. 1942 - servitutnr. 2522:
dok. om byggelinjer mv. vedr. 50A, 50BF lyst på følgende matrikler: 18e, 18o, 18f, 18k, 18i, 18g, 18x, 19an, 19aq, 19da, 19cn, 19db, 19cg, 19ar,19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø, 19dc, 19fv.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

18. mar. 1937 - servitutnr. 3697-21:
Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Lyst på følgende matrikler: 19cp, 18as, 18ar, 18a, 18an, 18am, 18al, 19bb, 19di, 19dh, 19dg, 19df, 18af, 19de, 18ak, 17bd, 17aæ, 17bc, 17aø, 19ev, 19ap, 19y, 19bv, 19cc, 19cd, 19cm, 19dp, 19du, 19ed, 19dæ, 19dx, 19dø, 19dz, 19et, 19ef, 19es, 19eg, 19ee, 19ea, 19er, 19eq, 19dy, 19ep, 19eo, 19ec, 19bu, 19bø, 19cb, 19cl, 19cø, 19cs, 19dq, 19dr, 19en, 19ds, 19em, 19cx, 19el, 19cz, 19ek, 19dk, 19eh, 19dl, 19ei, 19dm, 19dv, 19dn, 19cr, 19by, 19eu, 19cq, 19fv, 19ck, 19dt, 19cf, 19ch, 19an, 19aø, 19bm, 19bz, 19bi, 19ce, 19bk, 19bt, 19bs,19br, 19bæ, 19bq, 19bp, 19bo, 19bn, 19bh, 19ct, 19dc.
Afsnit a. og ad. a indeholdende bestemmelser om svinehold og mulighed for erhverv aflyses med lokalplan 3.52.

10. okt. 1942 – servitutnr. 3362-21:
Dok. om afståelse af areal til Holbæk Kommune. Lyst på følgende matrikler: 18x, 19an, 19aq, 19da, 19cn, 19db, 19cg, 19ar, 19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

11. apr. 1934 – servitutnr. 187-21:
Dok. om hegn/hegnsmur mv. lyst på følgende matrikler: 19ar, 19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

21. jan. 1935 – servitutnr. 4160-21:
Dok om fælles brandmur/brandgavl. Lyst på følgende matrikler: 19ar, 19as, 19at, 19au, 19av, 19ax, 19ay, 19az, 19aæ, 19aø.
– Servitutten er ikke uforenelig med lokalplan 3.52.

Derudover er følgende servitutter lyst på følgende matrikler:
Hvor intet andet er nævnt er det vurderet at servitutten ikke er uforenelig med bestemmelserne i lokalplan 3.52.

Bakkekammen 1, matrikel 18e, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903842 – lyst 23. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Servitutnr. 903859 - lyst 31. jul 1924 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser

Bakkekammen 2, matrikel 18o, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903859 – lyst 21. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. samt indtræden i ejerlaug.
Servitutnr. 903860 – lyst 28. jul. 1949 - Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 22101 – lyst 6. sep. 1996 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.

Bakkekammen 3 matrikel 18ac, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903873 – lyst 1. apr. 1933 – Dok. om vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 4, matrikel 18ap, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903039 – lyst 6. jan. 1936 – Dok. om vejafgift og vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 6, matrikel 18ab, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903039 – lyst 6. jan. 1936 – Dok. om vejafgift og vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 9, matrikel 18as, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3431 – lyst 18. jul. 1936 – Dok. om beplantning.

Bakkekammen 10, matrikel 19n, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903963 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903964 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 11, matrikel 18ar, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 6872 – lyst 26. sep. 2959 – Dok. om carport/garage
Servitutnr. 22102 – lyst 6. sep. 1996 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.

Bakkekammen 12, matrikel 19m, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903961 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903962 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 13, matrikel 18a, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 88 – lyst 9. apr. 1949 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv. oldtidsminder er forbeholdt det offentlige.

Bakkekammen 14, matrikel 19l, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903959 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903960 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 15, matrikel 18an, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 959 – lyst 25. maj. 1946 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Bakkekammen 16, matrikel 19k, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903956 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903957 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 20, matrikel 19h, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903951 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903952 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 21, matrikel 19bb, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3283 – lyst 13. nov. 2934 – Dok. om vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 22, matrikel 19g, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903948 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Servitutnr. 93949 – lyst 3. aug. 1929 – Dok. om hegnsmur mv.

Bakkekammen 23, matrikel 18c, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903828 – lyst 15. apr. 1912 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Servitutnr. 18657 – lyst 23. okt. 1992 – Dok. om fredning, prioriteres forud for pantegæld.
Servitutnr. 3984 – lyst 11. nov. 1993 – Dok. om fredning, prioriteres forud for pantegæld.

Bakkekammen 24, matrikel 19f, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903945 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser
Servitutnr. 903946 – lyst 28. jul. 1913 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 24, matrikel 19bd, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 0-21 – lyst 3. aug. 1929 – Dok. om hegn, hegnsmur mv.
Servitutnr. 2454 – lyst 4. dec. 1936 – Dok. om hegn, hegnsmur mv.

Bakkekammen 25, matrikel 18aq, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903889 – lyst 9. feb. 1920 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 903367 – lyst 18. dec. 1933 – Dok. om vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 26, matrikel 18ag, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 91666 – lyst 3. aug. 1929 – Dok. om vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 27, matrikel 18t, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903865 – lyst 2. sep. 1920 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 903367 – lyst 18. dec. 1933 – Dok. om hegn, hegnsmur mv.

Bakkekammen 28, matrikel 19di, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 5838 – lyst 10. mar. 1950 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, indeholder bestemmelser om salg.
Servitutnr. 2154 – lyst 10. mar. 1964 – Dok. om fjernelse/evt. fjernelse.

Bakkekammen 30, matrikel 19dh, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 987 – lyst 1. jun. 1949 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, indeholder bestemmelser om salg.

Bakkekammen 32, matrikel 19dg, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3815 – lyst 4. apr. 1948 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, indeholder bestemmelser om salg.

Bakkekammen 33, matrikel 18ag, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3615 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
ad. a om tilladelse til at drive værksted aflyses med lokalplan 3.52.
Servitutnr. 3615 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 34, matrikel 19df, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3182 – lyst 22. jul. 1952 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Bakkekammen 35, matrikel 18af, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3616 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.
ad. a om tilladelse til at drive værksted aflyses med lokalplan 3.52.
Servitutnr. 3616 – lyst 11. mar. 1937 – Dok. om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 36, matrikel 19de, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 669 – lyst 6. maj. 1949 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, indeholder bestemmelser om salg.

Bakkekammen 37, matrikel 18y, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903868 – lyst 12. okt. 1928 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 2477 – lyst 19. sep. 1930 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 39, matrikel 18z, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3847 – lyst 16. jan. 1930 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 3847 – lyst 19. sep. 1930 – Dok. om vedligeholdelse af fortov.

Bakkekammen 40, matrikel 19d, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903938 – lyst 22. jan. 1920 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 6448 – lyst 3. apr. 1993 – Dok. om fredning (der er senere tilføjet en fredningsudvidelse vedr. haveanlægget)

Bakkekammen 41, matrikel 18q, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903862 – lyst 12. jan. 1922 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 43, matrikel 18ak, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903881 – lyst 15. apr. 1912 – Dok. om at parcellen kun må forsynes med bygninger af villakarakter.
Servitutnr. 6314 – lyst 11. jul. 1967 – Dok. om færdselsret.
Servitutnr. 6848 – lyst 11. jul. 1967 – Dok. om færdselsret.

Bakkekammen 44, matrikel 18p, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903934 – lyst 22. jan. 1920 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 45, matrikel 18n, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903856 – lyst 30. jun. 1919 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 903857 – lyst 6. sep. 1929 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 1501 – lyst 13. aug. 1937 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 15002 – lyst 17. maj 2006 – Dok. om fredning
Servitutnr. 1003018900 – lyst 13. okt. 2011 – Dok. om P-pladser.

Bakkekammen 46, matrikel 18bn, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903927 – lyst 22. jan. 1920 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 47, matrikel 18m, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903853 – lyst 30. apr. 1917 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 903854 – lyst 30. apr. 1917 – Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Bakkekammen 48, matrikel 18bm, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903925 – lyst 22. jan. 1920 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 49, matrikel 18r, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 1500-21 – lyst 13. aug. 1937 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.

Bakkekammen 50, matrikel 18l, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 4664 – lyst 10. mar. 1927 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Bakkekammen 51, matrikel 17ab, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 2975 – lyst 28. dec. 1935 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.
Servitutnr. 2975 – lyst 28. dec. 1935 – Dok. om hegn, hegnsmur mv.
Servitutnr. 85-21 – lyst 6. jan. 1959 – Dok. om fjernelse/evt. fjernelse af olietank.

Bakkekammen 52, matrikel 17bd, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3719 – lyst 12. feb. 1946 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, oldtidsminder er forbeholdt det offentlige.
Servitutnr. 3116 – lyst 26. sep. 1947 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.
Servitutnr. 12787 – lyst 2. jul. 1975 – Dok. om carport/garage.
Servitutnr. 24986 – lyst 24. nov. 1975 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.

Bakkekammen 54, matrikel 17bc, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 24986 – lyst 24. nov. 1975 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.

Bakkekammen 56, matrikel 17aø, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 24986 – lyst 24. nov. 1975 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.

Bakkekammen 58, matrikel 17y, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 24986 – lyst 24. nov. 1975 – Dok. om forsynings-/afløbsledninger.
Servitutnr. 903799 – lyst 12. dec. 1933 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Møllevangen 2, matrikel 19ba, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 2074 – lyst 2. nov. 1932 – Dok om vej mv.
Servitutnr. 972 – lyst 19. jun. 1937 – Dok om vedligeholdelse af fortov.
Servitutnr. 3539 – lyst 17. jul. 1937 – Dok. om bebyggelse benyttelse mv.

Møllevangen 3, matrikel 19fu og 19ø, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 2074 – lyst 15. jul. 1926 – Dok om vej mv.
Servitutnr. 3539 – lyst 15. jul. 1926 – Dok. om bebyggelse benyttelse mv.

Møllevangen 4, matrikel 19ev, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3828– lyst 9. jun. 1961 – Dok. om bebyggelse benyttelse mv.

Møllevangen 5, matrikel 19ap, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903997 – lyst 15. jul. 1926 – Dok om vej mv.
Servitutnr. 903096 – lyst 15. jul. 1926 – Dok. om bebyggelse benyttelse mv.
Servitutnr. 903998 – lyst 18. maj 1934 – Dok. om hegn, hegnsmur mv.

Møllevangen 6, matrikel 19y, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 903987– lyst 9. jun. 1961 – Dok. om vej, indeholder økonomiske forpligtelser.

Orøvej 1, matrikel 19cc, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 2755– lyst 19. okt. 1944 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Orøvej 2, matrikel 19cd, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 4187– lyst 8. feb. 1945 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.
Servitutnr. 890 – lyst 22. maj 1946 – Dok. om carport/garage.

Orøvej 3, matrikel 19cm, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 3117– lyst 7. okt. 1946 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Orøvej 4, matrikel 19dp, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 2597– lyst 11. sep. 1948 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Orøvej 5, matrikel 19du, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 4153– lyst 23. dec. 1948 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Orøvej 6, matrikel 19ed, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 921– lyst 25. maj 1949 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Orøvej 7, matrikel 19dæ, Holbæk Markjorder:
Servitutnr. 5516– lyst 16. mar. 1949 – Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.