Baggrund

Lokalplanlægningen udspringer af et konkret ønske fra bygherre om at etablerer et bofællesskab i tilknytning til Tuse By. Et bofællesskab, som introducerer en ny og efterspurgt boform i området. Det er tanken at bofællesskabet oprettes med en blanding af ejer-, leje- og andelsboliger. I det aktuelle projekt udbygges området med tæt/lav boliger samlet i mindre bo-grupper med indre fælles gårdrum og omkringliggende grønt friareal.

Området er ikke tidligere lokal- eller kommuneplanlagt. Derfor udarbejdes lokalplan 7.10 og kommuneplantillæg nr. 40.

Illustrationsplan: Boliger samlet i cirkelformede bo-grupper. (Se nærmere på kortbilag 2.)

Formål

Det er lokalplanens formål, at muliggøre opførslen af et bofællesskab med omkring 40 boliger mellem Tuse og Gl. Tuse. En del af det planlagte boligområde er i Kommuneplan 2013-25 udlagt som perspektivareal for boligbyggeri. Med nærværende kommuneplantillæg nr. 40 etableres en ny boligramme for arealet.

Perspektivarealer: De stiplede linjer udpeger områder, som før lokalplanlægning er udlagt til perspektivareal for boligbebyggelse i kommuneplan 2013-25.