Borgerinddragelse

Planerne for området har i den indledende fase været nævnt i lokalpressen.
Lokalforum er orienteret i forbindelse med opstart af planerne.
Lokalplan 7.10 og kommuneplantillæg 40 har været udsendt i 4-ugers fordebat hos de nærmeste naboer.

Der blev afholdt borgermøde på Tuse Skole i forbindelse med den offentlige 8-ugers høring af planforslaget.

Behandling af høringssvar

Administrationen har ikke modtaget høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.