Servitutter

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet gennemført en vejledende servitutredegørelse.
Det påhviler ejer og rådighedshaver at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matrikel 15a, Tuse By, Tuse:

Servitutnr. 911369-21 – lyst 9, aug. 1935.
Dok om byggelinjer mv.
Påtaleberettiget er Holbæk Amtsråd. (servitutten er andre steder aflyst med en lokalplan, men er ikke i strid med nærværende lokalplan 7.10)

Servitutnr. 7016-21 – lyst 4. okt. 1961.
Dok om adgangsbegrænsning mv.
Påtaleberettiget er Ministeriet for offentlige arbejder og Holbæk Amtsråd.

Servitutnr. 8372-21 – lyst 23. nov. 1961
Dok. om ekspropriation/foreløbig ekspropriation.
Påtaleberettiget er Holbæk Amtsråd.

Servitutnr. 3942-21 – lyst 10. feb. 1976
Dok om byggelinjer mv, vedr. 42.
Påtaleberettiget er Vejbestyrelsen, Vestsjællands Amtsråd.

Servitutnr. 14333-21 – lyst 17. aug. 1989
Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget er KTAS. Den tinglyste respektafstand skal respekteres i forbindelse med realisering af lokalplan 7.10.

Servitutnr. 28878-21 – lyst 4. aug. 1994
Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv, prioritet forud for pantegæld.
Påtaleberettiget er Holbæk Kommune. Den tinglyste respektafstand skal respekteres i forbindelse med realisering af lokalplan 7.10.

Servitutnr. 1003529503 – lyst 2. maj 2012
Servitut om byggelinjer.
Holbæk Kommune og Vejdirektoratet.