Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Landzonetilladelse:
Etablering af anlæg i delområde B kræver at der indhentes en landzonetilladelse fra Holbæk Kommune.

Tilladelse til dyrehold:
Der kræves tilladelse fra Holbæk Kommune til etablering af dyrehold, bl.a. i forhold til afstandskrav.

Ophævelse af landbrugspligt:
Arealet er udlagt til landbrugsformål og det forudsættes at landbrugspligten ophæves for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, dette kræver en tilladelse efter landbrugslovens § 7.