Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget var udsendt i offentlig høring fra den 19.9.2018 til den 22.10.2018. Der indkom et høringssvar i høringsperioden fra Politiet, der ikke har indvendinger mod planen, men gør opmærksom på, at skilte- og afmærkningsplan vedr. vej- og stiforhold skal behandles og godkendes.