Bæredygtighed

Holbæk Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling, herunder nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det eksisterende vej- og stinet og medvirker således til at understøtte eksisterende infrastruktur.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

Natur

Området er beliggende i skel mod markarealer. Områdets eksisterende grønne karakter søges fastholdt, og der etableres stiforbindelse til grønt område. Der forefindes ikke inden for lokalplanområdet naturbeskyttede områder udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen er beliggende ud til det åbne land, og samtidig forholdsvis centralt i Bybjerg, med god mulighed for benyttelse af stier og kort adgang til indkøb, grønt område og offentlig transport.