Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet, og realisering af bebyggelse på ejendommen sker således på privat initiativ.