Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder.
Lokalplanen er ikke afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen