Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet. Det vil sige store grunde med mulighed for at etablere en åben/lav bolig på hver grund. Området var ikke tidligere lokalplanlagt, men kommuneplanen udlægde en boligramme for arealet. For at muliggøre en mindre udvidelse af arealet mod syd (der udvides med ca. 1100 m2), samt at kunne bibeholde bebyggelsen i landzone blev der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg for arealet. Rammeområdet blev bl.a. udvidet for at muliggøre en bedre vejforsyning til området.

Formål

Det er lokalplanens formål at muliggøre 5 storparceller som afrunding af Gl. Hagested mod sydvest. Arealet forbliver i landzone.

Billede: Overblik over lokalplanområdet