Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 1,7 ha og udstykkes fra matrikel nr. 11a – Gl. Hagested By, Hagested. Lokalplanområdet består af markareal hidtil udnyttet til kartoffeldyrkning, en grusvej, samt mod nord et grønt hegn og en offentlig sti. De fem parceller placeres i det vestlige Gl. Hagested, hvor der på arealet i dag er mark og en grusvej/sti. Bebyggelsen placeres, så den opleves i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i Gl. Hagested og dermed opretholde landsbyafgrænsningen.