Lokalplanens gennemførelse

Området til etablering af boligbebyggelse er privatejet, og realisering af lokalplanens indhold vil ske på privat foranledning.

Holbæk Kommune ejer det omkringliggende stiareal.

Etablering af den nødvendige infrastruktur til vejbetjening og regnvandshåndtering foregår på privat foranledning og ikke på kommunalt ejet areal.