Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Dato/løbenr. 11.11.1111-904925-21 Oltidsminder er forbeholdt det offentlige.
Servitutten kan ikke umiddelbart stedfæstes. I.h.t. Miljøportalen eksisterer der ingen fredede fortidsminder på matr. nr. 11a.
Såfremt der ønskes nærmere undersøgelse af dokumentet må dette rekvireres på Rigsarkivet.

Dato/løbenr. 11.11.1111-904932-21-S0017 Oltidsminder er forbeholdt det offentlige.
Servitutten kan ikke umiddelbart stedfæstes. I.h.t. Miljøportalen eksisterer der ingen fredede fortidsminder på matr. nr. 11a.
Såfremt der ønskes nærmere undersøgelse af dokumentet må dette rekvireres på Rigsarkivet.

Dato/løbenr. 06.02.1879-904926-21 Dokument om vedligeholdelsespligt.
Vedrører matr.nr. 1m og 64 Gl. Hagested By, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servitutten forbliver på matr.nr. 64 og 1m.

Dato/løbenr. 13.08.1962-5617-21 Dokument om forsynings- og afløbsledninger.
Vedrører matr.nr. 1a, 1b, 1bs og 11a m. fl. Servitutarealet er ikke nærmere stedfæstet idet der endnu ikke er foretaget en detailopmåling af lokalplanarealet og eventuelle tekniske installationer (højspændingsledninger, spildevandsanlæg m.v.) Der er således antaget et forsigtighedsprincip i servitutbesvarelsen.
Servitutten vedrører lokalplanområdet i overensstemmelse med med ovennævnte bemærkninger. Servitutten forbliver på matr. nr. 11a m.fl.

Dato/løbenr. 14.08.1962-5647-21. Dokument om forsynings- og afløbsledninger.
Vedrører matr.nr. 12a og 63 m.fl.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dato/løbenr. 19.05.1965-4369-21. Dokument om vandværk m.v.
Vedrører matr.nr. 12a og 12r m.fl Gl. Hagested By, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dato/løbenr. 22.12.1965-12294-21. Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Vedr. matr.nr. 11a Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servitutten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 31.08.1973-16542-21. Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Vedr. matr.nr. 5ø og 11a m.fl. Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servitutten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 17.07.1990-12407-21. Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Vedr. matr.nr. 11a Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servittten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 14.09.1992-16018-21. Dokument om forbud mod salg.
Vedr. matr.nr. 11a Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servittten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 04.08.1994-28878-21. Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Vedr. matr.nr. 11a Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servitutten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 18.08.1994-101396-21. Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Vedr. matr.nr. 12aq Gl. Hagested by, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. Servitutten forbliver på matr.nr. 12aq.

Dato/løbenr. 27.05.2008-10331-21. Dokument om landejendom uden beboelsesbygning.
Vedrører matr.nr. 12aq Gl. Hagested By, Hagested.
Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten forbliver på matr. nr. 12aq.

Dato/løbenr. 24-09-2008-20523-21 Påtegning på deklaration nr. 28878, tinglyst 4-8-1994.
Vedrører matr.nr. 12aq, 12bh og 12au Gl. hagested By, Hagested i.h.t. påtegningstekst.
Dokumentet findes ikke i akten.
Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet
Servitutten forbliver på matr.nr. 12aq m.fl.

Dato/løbenr. 15.04.2009-5556-21 Dokument om kloakanlæg m.v. Vedrører matr.nr. 11a.
Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten forbliver på matr.nr. 11a.

Dato/løbenr. 15.04.2009-5554-21 Dokument om kloakanlæg m.v. Vedrører matr.nr. 12aq.
Dokumentet vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten forbliver på matr.nr. 12aq.

Dato/løbenr. 18.08.2009-14791-21. Deklaration om trampesti og rekreativt område.
Vedrører matr. nr. 12aq Gl. Hagested By, Hagested.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten forbliver på matr. nr. 12aq.

Dato/løbenr. 21.05.2013-1004554484. Deklaration om videresalg.
Vedrører matr. nr. 12aq Gl. Hagested By, Hagested.

Dato/løbenr. 25.08.2015-1006654569. Deklaration om kloakanlæg. Vedrører matr. nr. 11a Gl. Hagested By, Hagested.
Servitutarealet er ikke nærmere stedfæstet idet der endnu ikke er foretaget detailopmåling af lokalplanarealet og eventuelle tekniske installationer (højspændingsledninger, spildevandsanlæg m.v.) Der er således antaget et forsigtighedsprincip i servitutbesvarelsen.
Servitutten vedrører lokalplanområdet i overensstemmelse med ovennævnte bemærkninger.
Servitutten forbliver på matr.nr. 11a.